Historie Constructam Caravans De onderneming Constructam werd opgericht door Theo Van der Herten, die eerder een vooraanstaande functie had bekleed op de Boelwerf en er deskundigheid had verworven m.b.t. de meest uiteenlopende scheepsbenodigdheden. Hij kocht grond aan op de Krijgsbaan en startte er op 1 mei 1947 (met twee werklieden) met het vervaardigen van scheepsbouwartikelen, vervolgens onderdelen voor de spoorwegen en verder buisconstructies (tribunes, kiosken…). In 1953 ontwierp Constructam